آقای دکتر! بعضیها عادت دارند دوش بگیرند و بعضیها عادت دارند در وان بخوابند. از بین این دو عادت، کدام یکی سالمتر است؟
راستش، این دو عادت، تفاوت چندانی با هم ندارند. البته یک تفاوت مختصر وجود دارد که باید به آن اشاره کنم. بهطور معمول وقتی دوش میگیرید، آب روی سر و بدنتان جاری میشود و پوست و مویتان را شستشو میدهد و میرود. این آب، آبی است که جریان دارد و از آب لوله کشی شهر است و طبیعتا پاکیزه. ولی وقتی وان را پر میکنید و در آن دراز میکشید، آب راکد است و امکان آلودگی آن وجود دارد و مقداری از چرک بدن وارد آب وان میشود. از طرف دیگر، وقتی دوش میگیرید آب کمتری استفاده میشود تا بخواهید برای حمام کردن تمام اعضای خانواده وان را از آب پر و خالی کنید.
همچنین شستشوی کامل بدن و اعمال بهداشتی زیر دوش راحتتر است.

پس به نظر میرسد دوش گرفتن بهداشتیتر است؟
بله. وقتی استحمام تمام و آب وان خالی میشود، مقداری از آلودگیها به دیوارههای وان میچسبد. اگر یکی دیگر از اعضای خانواده که میخواهد به عنوان نفر بعدی حمام کند، وان را از آب پر کند، این آلودگیها دوباره وارد آب میشوند و آب را آلوده میکنند.

اگر همه اعضای یک خانواده عادت داشته باشند در وان حمام کنند؛ چه؟
باید اعضای خانوادهای که از وان برای حمام کردن استفاده میکنند، به رعایت بهداشت وان که وسیله ای عمومی به حساب میآید، توجه کافی داشته باشند. لازم است هر نفر پس از استحمام، دیواره های وان را با وسیله ای زبر ازآلودگیها پاک و ضدعفونی کند تا برای استفاده نفر بعدی آماده باشد.

کیسه و سفیدآب چطور؟ واقعا کیسه کشیدن چرکها را از روی پوست پاک میکند؟ 

 ما به هیچ وجه استفاده از کیسه و سفیدآب را توصیه نمیکنیم؛ چون باورهایی که درباره آن در فرهنگ ما وجود دارد، غلط است. ما با کیسه کشیدن میخواهیم به زور طبقه سطحی پوست را که لایه شاخی نام دارد، از سطح پوست برداریم و خیلی ها وقتی به اصطلاح با کیسه چرک میکنند، تصور میکنند این چرکها

استفاده از یک لیف نرم و صابون، بهتر است. یک لیف نرم برای برداشتن عرق از سطح پوست کافی است. با استفاده از یک لیف نرم، آن بخش از سلولهای سطحی پوست که آمادگی جدا شدن از سطح پوست را دارند، برداشته میشوند و میریزند. بنابراین لازم نیست شما با یک کیسه زبر و سفیدآب زبرتر و با فشار دست به جان طبقه سطحی پوستتان بیفتید. این کار سلامت پوست و نقش حفاظتی آن را به خطر میاندازد.

بعضیها در یکبار حمام رفتن، سه بار سرشان را شامپو میکنند. این عادت خوبی است؟
شامپو کردن شیوه خاصی دارد. اگر شما پوست طبیعی یا مایل به چرب دارید که اغلب جوانها چنین پوستی دارند، میتوانید از این روش استفاده کنید. اگر هر روز حمام میروید باید یک بار شامپو کنید. اگر یک روز در میان به حمام میروید باید دو بار شامپو کنید و اگر سه روز یک بار حمام میکنید باید سه بار شامپو بزنید؛ یعنی به ازای هر روز باید یک بار شامپو کنید. ولی بهتر است با فواصل کمتری به حمام بروید تا کمتر شامپو بزنید.
اگر هر روز حمام بروید و یک بار شامپو بزنید، بهتر از سه روز در میان سه بار شامپو زدن است.

درباره کسانی که پوست خشک دارند، چطور؟

کسانی که پوست طبیعی مایل به خشک دارند، باید بر حسب خشکی موهایشان، یک روز در میان یا دو روز در میان به حمام بروند و تعداد دفعات شامپو زدن را کمتر کنند. کسانی که به دلیل پیری، پوست و موهایشان خشک شده است میتوانند هر روز حمام کنند، ولی هر روز شامپو نزنند و با آب تنها دوش بگیرند. بهتر است به دلیل خشکی پوست و موهایشان، دو یا سه روز یک بار شامپو بزنند.

حرف آخر؟
توصیه آخرم این است که پس از استحمام، فاصله میان انگشتان پا به طور کامل
خشک شود؛ به دلیل این که پس از شستن پا، اغلب رطوبت میان انگشتان پا باقی میماند و این رطوبت زمینه ساز پرورش قارچهایی در این محیط میشود که بیماریزا هستند و به سفید و لیچ شدن میان انگشتان پا منجر میشوند. برای پیشگیری از این مشکل باید پا را پس از شستن، خوب خشک کرد.
هستند که از پوست خارج شده اند؛ درحالی که این لایه ای از پوست است که شما به زور کنده اید. وجود لایه شاخی پوست که سطح آن را میپوشاند و لایه ای مرده از سلولهای پوستی است، برای حفاظت لایه های زیرین پوست که زنده اند، لازم است.

پس پیشنهاد شما چیست؟